Politica de confidențialitate

SPEAKING CONCEPT SRL (sau „COMPANIA”) se angajează să protejeze confidențialitatea tuturor datelor personale obținute de la dumneavoastră, inclusiv datele pe care le obținem în timpul vizitelor pe Site-ul operat (https://madalina-samoila.com)

SPEAKING CONCEPT SRL colectează, stochează și prelucrează datele dumneavoastră numai în măsura în care acestea sunt în conformitate cu cerințele legale aplicabile și numai în măsura în care este necesar pentru realizarea scopurilor stabilite.

Vă rugăm să consultați această Politică de Confidențialitate, disponibilă prin accesarea următorului link https://madalina-samoila.com/politica-cookies/ care indică în mod clar cum utilizăm datele dumneavoastră personale, cum sunt colectate, stocate și cum sunt prelucrate acestea, precum și tipurile de date la care ne referim. De asemenea, Politica de Confidențialitate explică drepturile dumneavoastră în temeiul legii care guvernează prelucrarea datelor cu caracter personal.

Toți termenii utilizați în această Politică de Confidențialitate sunt definiți în Regulamentul UE 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date, aplicabil din data de 25 mai 2018, disponibil prin accesarea următorului link: https://eur-lex.europa.eu.

Prezenta Politică de Confidențialitate se aplică tuturor persoanelor vizate de procesele de prelucrare a datelor cu caracter personal efectuate de SPEAKING CONCEPT SRL ceste persoane putând fi (lista nefiind exhaustivă):

Vizitatori sau utilizatori ai Site-ului;

 • Parteneri contractuali precum clienți, furnizori, colaboratori cu care SPEAKING CONCEPT are încheiate contracte;
 • Utilizatori ai aplicațiilor mobile puse la dispoziție de SPEAKING CONCEPT SRL;
 • Participanți la programele de e-learning și/sau alte instrumente/platforme puse la dispoziție de SPEAKING CONCEPT SRL;
 • Angajați sau candidați la angajare, aflați în proces de recrutare inițiat de SPEAKING CONCEPT SRL;

CINE SUNTEM

SPEAKING CONCEPT SRL este o societate comercială, care este organizată și funcționează în conformitate cu legile din România, fiind identificată prin: Societatea Speaking Concept SRL., cu sediul social in Otopeni, Str. Carpatilor, Nr 3A, Ap 22, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J23/3698/2021, avand cod unic de inregistrare 44440909 (denumita in continuare „Speaking Concept”) 

PRINCIPIILE PRELUCRĂRII DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Datele cu caracter personal vor fi:

 • Prelucrate în mod legal, echitabil și transparent față de persoana vizată;
 • Colectate în scopuri determinate, explicite și legitime și nu sunt prelucrate ulterior într-un mod incompatibil cu aceste scopuri;
 • Adecvate, relevante și limitate la ceea ce este necesar în raport cu scopurile în care sunt prelucrate;
 • Exacte și, în cazul în care este necesar, vor fi actualizate;
 • Păstrate într-o formă care permite identificarea persoanelor vizate pe o perioadă care nu depășește perioada necesară îndeplinirii scopurile în care sunt prelucrate datele;

Prelucrate într-un mod care asigură securitatea adecvată a datelor cu caracter personale, inclusiv protecția împotriva prelucrării neautorizate sau ilegale și împotriva pierderii sau deteriorării accidentale, prin luarea de măsuri tehnice sau organizatorice corespunzătoare.

DE CE PRELUCRĂM DATE CU CARACTER PERSONAL – SCOPURILE PRELUCĂRII DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Datele cu caracter personal transmise prin intermediul acestui Site și/sau colectate prin alte mijloace sau din surse publice vor fi utilizate în scopurile specificate în această Politică de Confidențialitate. În funcție de relațiile pe care le avem sau dorim să le avem cu dvs., putem folosi datele dvs. personale în următoarele scopuri:

Utilizarea Site-ului:

 • În scop statistic (identificarea numărului de minute, pagini vizitate, stabilirea numărului de utilizatori/vizitatori, analizarea serviciilor achiziționate – tipologia, structura, valoarea acestora etc);
 • În scop financiar (stabilirea rezultatelor financiare globale, a valorii serviciilor achiziționate, eficientizarea activității de business, stabilirea unor prețuri competitive sau structuri de preț adecvate etc);
 • În scop de marketing (evaluarea comunicării de marketing a SPEAKING CONCEPT SRL personalizarea serviciilor oferite, promovarea de noi servicii și produse etc);
 • Gestionarea contului dvs.

Furnizarea serviciilor de e-learning de către SPEAKING CONCEPT SRL în formatul și cu conținutul de pe platforma, respectiv:

 • Înrolarea utilizatorilor/participanților la cursurile corporate, programe custom-made elaborate potrivit termenilor si condițiilor agreate cu clienții-corporate;
 • Subscrierea unor abonamente pentru cursuri open, respectiv servicii si produse oferite de SPEAKING CONCEPT SRL în baza unor abonamente adresate persoanelor fizice interesate;
 • Oferirea de servicii de e-learning (diagnoza organizațională, optimizarea afacerii, dezvoltarea competențelor etc) și/sau implementarea unor instrumente de diagnoza comportamentală (MBTI, Firo-B, Feedback 360%, Teste comportamentale, Stiluri de Lidership etc);
 • Participarea la programele de training, cursurile, temele si webinarele stabilite;
 • Participarea la sesiunile de evaluare;
 • Monitorizarea, evaluarea, testarea utilizatorilor participanți, precum și orice formă de absolvire a cursurilor/programelor de training la care sunt înrolați și/sau participanți;
 • Primirea comunicărilor necesare bunei desfășurări a cursurilor, webinarelor, testărilor etc (calendar cursuri, teme de pregătit, calendar testare, remindere s.a.m.d);
 • Înrolarea, participarea si absolvirea unor noi cursuri/servicii/produse care vor fi disponibile către utilizatori/clienți.

Gestionarea si administrarea produselor și serviciilor furnizate de SPEAKING CONCEPT SRL 

Confirmarea identității dumneavoastră

Menținerea profilului personal

Efectuarea plăților de către dumneavoastră:

 • Prin transfer bancar, în conturile și în condițiile de plată specificate în contractele încheiate cu clienții corporate, respectiv contractele încheiate cu persoanele fizice pentru abonamente și/sau cursuri open;
 • On-line, prin intermediul aplicației atașate platformei, operate de Stripe, operator de plăți recunoscut la nivel european, pe baza unor protocoale clar stabilite de Visa/Mastercard;
 • Îndeplinirea obligațiilor fiscale aferente prețului serviciilor furnizate și raportarea acestor plăți, potrivit obligațiilor fiscale ale SPEAKING CONCEPT SRL Comunicări bazate pe interesul legitim al SPEAKING CONCEPT SRL, în vederea oferirii de răspunsuri la întrebări, stabilirea de întâlniri, convorbiri telefonice sau alte comunicări.

CE FEL DE DATE COLECTĂM – TIPURI DE DATE COLECTATE, STOCATE, PRELUCRATE

Tipuri de date cu caracter personal prelucrate:

 • Nume, prenume
 • Adresa de email
 • Număr de telefon
 • Adresa IP folosit
 • Locație geografică
 • Tipul și versiunea browserului
 • Sistemul de operare
 • Sursa de referință
 • Date identificare din cartea de identitate (de ex. număr, serie CI, sex, data eliberare, loc de naștere, adresa de domiciliu)
 • Durata vizitei
 • Interacțiunile cu website-urile noastre si cu campaniile noastre on-line
 • Valoarea serviciilor cumpărate
 • Rezultate teste și evaluări efectuate
 • Date extrase din monitorizarea frecvenței la cursuri/programele e-learning
 • Frecventa si durata participării la cursurile on-line
 • Voce
 • Imagine
 • Funcție
 • Profesie
 • Postul deținut
 • Rezultatele instrumentelor de psihometrie
 • Date și comentarii personale cu privire la cursuri din sesiunile chat live
 • Parola cu care v-ați înregistrat la cursuri
 • Data începerii și finalizării cursului
 • Date privind contul, card bancar sau alte date referitoare la plățile efectuate prin transfer bancar sau on-line

PE CE PERIOADĂ SE PRELUCREAZĂ DATELE DVS

Datele personale sunt stocate de către SPEAKING CONCEPT SRL pe serverul său.

Datele cu caracter personal pe care le prelucrăm bazate pe consimțământul dvs. vor fi păstrate pentru perioada de timp necesară furnizării serviciilor sau până când consimțământul este revocat, cu excepția cazului în care cerințele legale aplicabile prevad altfel, iar acest lucru este necesar pentru scopul prelucrării definit explicit în prezenta Politică.

Dacă nu ne-ați furnizat acordul dvs. pentru prelucrarea datelor sau ați revocat acordul, vom stoca numai date minime despre dumneavoastră – nume, prenume, datele de contact, referințe și note – în scop statistic și pentru necesități de raportare sau în masura justificată pe baza pe un alt temei juridic, cum ar fi interesul nostru legitim.

Fără a aduce atingere celorlalte prevederi ale acestei sectiuni, vom păstra informații și documente, inclusiv documente electronice, care conțin date cu caracter personal:

în măsura în care suntem obligați să facem acest lucru prin lege (e.g. date financiar-fiscale);

în cazul în care informațiile/documentele sunt relevante pentru orice procedură judiciară în curs sau potențială;

pentru a stabili, exercita sau apăra drepturile noaste legale (inclusiv furnizarea de informații altor persoane și/sau autorități în scopul prevenirii fraudei).    

CUM DEZVĂLUIM ACESTE DATE TERȚILOR – TRANSFERUL DE DATE CU CARACTER PERSONAL

Cum folosim și împărtășim informațiile dumneavoastră de identificare personală?

SPEAKING CONCEPT SRL  poate utiliza informațiile dumneavoastră personale și le poate dezvălui contractanților parteneri, furnizorilor de servicii, colaboratorilor, consilierilor, procesatorilor de tranzacții („Partenerii”) numai pentru următoarele scopuri și cu acordul dumneavoastră explicit: 

 • să vă furnizeze serviciile pe care le-ați solicitat;
 • să vă confirme identitatea;
 • la produsele și serviciile pe care le oferim;
 • să vă mențină profilul personal;
 • să vă gestioneze contul;
 • să vă contacteze atunci când este necesar sau recomandat în legătură cu serviciile oferite, inclusiv prin intermediul unei platforme de corespondență terță parte;
 • să vă țină la curent în timp ce sunteți client în legătură cu toate aspectele organizatorice;
 • să execute obligațiile contractuale din contractele încheiate cu clienții-corporate, prin furnizarea de informații specifice către angajatorii-plătitori cu privire la frecvența, rezultatele și evaluările participării dumneavoastră la cursurile la care sunteți înrolați;
 • în scopuri de marketing, inclusiv, dar fără a se limita la furnizarea de informații cu privire la produsele și serviciile oferite de SPEAKING CONCEPT SRL  și de Partenerii săi
 • să dezvolte o înțelegere a produselor și serviciilor pe care ați putea fi interesat să le obțineți de SPEAKING CONCEPT SRL  și pentru a adapta Site-ul la nevoile și interesele dumneavoastră;
 • să creeze date statistice nepersonalizate;
 • să efectueze sondaje și chestionare.

Totodată, SPEAKING CONCEPT SRL  este îndreptățită să dezvăluie datele dvs. cu caracter personal ori de câte ori consideră că se încalcă orice lege, reguli sau reglementări aplicabile de către dvs., ori atunci când SPEAKING CONCEPT SRL  este obligată, potrivit legii în vigoare, să colaboreze sau/și să dezvăluie aceste informații către autoritățile competente.

Dezvăluirea datelor dvs. personale de către SPEAKING CONCEPT SRL  poate avea loc și în următoarele situații:

 • în orice caz de dispută sau procedură legală de orice fel între dumneavoastră și SPEAKING CONCEPT SRL , sau între dumneavoastră și alți clienți sau terți cu privire la sau în legătură cu serviciile pe care le oferă SPEAKING CONCEPT SRL  
 • în orice caz în care SPEAKING CONCEPT SRL  consideră că schimbul de informații este necesar pentru a preveni vătămarea fizică iminentă sau deteriorarea bunurilor;

In cazul în care SPEAKING CONCEPT SRL  organizează funcționarea serviciilor sale într-un cadru diferit, sau printr-o altă structură juridică sau entitate sau dacă SPEAKING CONCEPT SRL  este achiziționată de, sau va /a fuzionat cu o altă entitate, cu condiția ca aceste entități să fie de acord să fie obligate prin dispozițiile prezentei politică, precum și acorduri confidențiale.

Transferul de date către țări terțe

Datele cu caracter personal pot fi transferate de SPEAKING CONCEPT SRL către terți din statele membre ale Uniunii Europene și Spațiului Economic European, precum și către state membre din afara Uniunii Europene și Spațiului Economic European în scopurile descrise în prezenta Politică. Vă dați consimțământul expres și neechivoc pentru un astfel de transfer, cu condiția ca acest transfer să se întâmple întotdeauna în conformitate cu reglementările privind protecția datelor care guvernează serviciile noastre.

DREPTURILE UTILIZATORILOR/CLIENTILOR

În calitate de persoană vizată, aveți drepturi specifice legate de datele dvs. personale potrivit Regulamentului, iar SPEAKING CONCEPT SRL  va respecta drepturile dumneavoastră și va da curs solicitărilor dumneavoastră în mod adecvat.

Dreptul de acces la datele personale: 

În virtutea acestui drept, puteți solicita informații legate de datele personale pe care le deținem despre dumneavoastră, inclusiv informații legate de categoriile de date pe care le deținem sau pe care le controlăm, pentru ce sunt folosite acestea, sursa din care le-am colectat daca le-am obținut indirect și cui sunt divulgate aceste date, dacă este cazul.

Exercitarea acestui drept presupune și dreptul la informare privind măsurile noastre de protecție pentru transferul datelor dumneavoastră personale într-o țară din afara Uniunii Europene si Spaţiului Economic European, în masura în care ne solicitați să confirmăm prelucrarea sau neprelucrarea datelor dumneavoastră personale, iar noi transferăm datele dumneavoastră personale într-o țară din afara Uniunii Europene și Spaţiului Economic European. 

Dreptul la rectificarea datelor personale: 

Exercitarea acestui drept se manifestă prin posibilitatea de a obține de la SPEAKING CONCEPT SRL  rectificarea datelor personale care vă privesc. În acest sens, puteti folosi funcţionalităţile contului și, în plus, puteţi adresa SPEAKING CONCEPT SRL  o cerere, inclusiv in format electronic.

Dreptul la restricționarea prelucrării datelor: 

Puteți obține din partea SPEAKING CONCEPT SRL  restricționarea prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal, în cazul în care:

 • contestați corectitudinea datelor dumneavoastră personale, pentru perioada de timp necesară verificării corectitudinii acestora;
 • prelucrarea este nelegală, dar vă opuneţi ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea utilizării lor;
 • nu mai avem nevoie de datele personale, iar solicitarea privește stabilirea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanţa;
 • vă opuneţi prelucrării, pentru intervalul de timp în care verificăm dacă interesele noastre legitime prevalează asupra intereselor dumneavoastră.

Dreptul la portabilitatea datelor:

Aveți dreptul de a primi datele dumneavoastră personale pe care ni le-ați furnizat, iar în cazul în care este fezabil din punct de vedere tehnic, să solicitați ca noi să transmitem datele dumneavoastră personale – pe care ni le-ați furnizat – unei alte organizații.

Beneficiați de exercițiul acestor drepturi numai dacă sunt întrunite în mod cumulativ următoarele condiții:

 • prelucrarea datele dvs. personale se face cu mijloace automate;
 • prelucrarea datelor dvs. personale se efectuează pe baza consimțământului dvs. sau prelucrarea de către noi a datelor dumneavoastră personale este necesară pentru încheierea sau executarea unui contract la care sunteţi parte;
 • datele dvs. personale ne sunt furnizate de dumneavoastră;
 • transmiterea datelor dvs. personale nu are un efect negativ asupra drepturilor și libertăților altor persoane.

Aveți dreptul să primiți datele dumneavoastră personale într-un format structurat, folosit în mod curent și care poate fi citit automat.

Dreptul de a primi datele dvs. personale nu trebuie să aibă un efect negativ asupra drepturilor și libertăților altor persoane.

Acest lucru s-ar putea întâmpla dacă o transmitere a datelor dumneavoastră personale unei alte organizații implică, de asemenea, transmiterea datelor personale altor persoane (care nu își dau consimțământul pentru acest transfer).

Dreptul ca datele dumneavoastră personale să fie transmise de către noi unei alte organizații este un drept pe care îl aveți dacă această transmitere este fezabilă din punct de vedere tehnic.

Dreptul la ștergerea datelor: 

Aveți posibilitatea, în orice moment, să ștergeți documentele pe care le-aţi încărcat.

Documentele încărcate în contul dumneavoastră se vor șterge, chiar fără o cerere, în mod automat, la ștergerea contului de către dvs.

SPEAKING CONCEPT SRL  va șterge documentele încărcate în contul dumneavoastră, în o (una) saptămână de la solicitarea dvs., în cazul unui cont inactiv.

În ceea ce privește alte date pe care le deţinem, aveți dreptul să solicitați ștergerea acestora, iar SPEAKING CONCEPT SRL  îi incumbă obligația de a se conforma cererii dvs. doar dacă:

(i) prelucrăm datele dumneavoastră personale;

(ii) datele personale nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate;

(iii) datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal;

(iv) prelucrarea datelor personale a avut loc cu consimțământul dvs., dar acest consimțământ a fost retras și nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrare;

(v) vă opuneți prelucrării și n u există motive legitime care să prevaleze în ceea ce privește prelucrarea ;

(vi) datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale care revine SPEAKING CONCEPT SRL, în temeiul unei norme juridice europene sau naționale.

Dreptul la obiecție:

Acolo unde prelucrarea nu se bazează pe consimțământul dumneavoastră, ci pe interesele noastre legitime sau pe cele ale unei terțe părți, puteți obiecta în orice moment la prelucrarea datelor personale din motive legate de situatia dvs. particulară.

În acest caz, SPEAKING CONCEPT SRL  nu va mai prelucra datele dvs. personale, cu excepția cazurilor în care:

(i) invocă și poate dovedi motive legitime și imperioase care justifică prelucrarea și care prevalează asupra intereselor, drepturilor si libertăților dumneavoastră;

(ii) în cazul în care scopul este constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță.

Cererea privind obiecția la prelucrare trebuie să conțină în mod explicit și neechivoc exprimarea dorinței dvs. ca datele personale să fie șterse, pentru ca, în caz contrar, noi doar le vom restricționa.

Dreptul de a depune o plangere

CUM SE POT EXERCITA DREPTURILE DE CĂTRE UTILIZATORI/CLIENȚI

SPEAKING CONCEPT SRL  face tot posibilul pentru a respecta această Politică de Confidențialitate. Dacă aveți întrebări, nelămuriri sau reclamații cu privire la această Politică de Confidențialitate și la aplicarea acesteia, vă rugăm să le trimiteți la: office@madalina-samoila.com

 După primirea reclamației dumneavoastră, SPEAKING CONCEPT SRL  vă poate contacta pentru a vă înțelege mai bine preocupările și va depune toate eforturile pentru a vă răspunde cu promptitudine la întrebare sau pentru a vă rezolva reclamația cu satisfacția deplină.

Dacă nu mai doriți să primiți comunicările noastre cu scop de marketing, puteți renunța la primirea acestora prin accesarea butonului de dezabonare de la primirea mesajelor de comunicare sau/si prin trimiterea unui e-mail la 

office@madalina-samoila.com

E-mailul dvs. trebuie să conțină următoarele:

 • Numele și prenumele;
 • Număr de cont (dacă există);
 • E-mailul utilizat în procesul de înregistrare.

Dacă doriți să reclamați modalitatea în care SPEAKING CONCEPT SRL aplică această Politică de Confidențialitate, vă puteți adresa și Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal prin accesarea website-ului www.dataprotection.ro sau puteti adresa acestui organism o cerere scrisă, potrivit politicilor sale privind soluționarea plângerilor, disponibilă prin accesarea următorului link: https://www.dataprotection.ro/?page=procedura_plangerilor .

CE MĂSURI DE SECURITATE AM LUAT

Cum vă protejăm informațiile personale

SPEAKING CONCEPT SRL  este dedicată respectării, protejării și menținerii confidențialității dumneavoastră și, prin urmare, am adoptat mai multe măsuri.

Dintre aceste măsuri, menționăm că folosim echipamente de ultimă generație, adecvate aplicațiilor pe care operează platforma, instrumente adecvate pentru protecția computerului, cum ar fi firewall-uri și criptarea datelor. De asemenea, toate echipamentele și conturile au parole de acces, iar SPEAKING CONCEPT SRL  face controale de acces fizic la echipamentele și fișierele noastre pentru a păstra aceste date în siguranță. Autorizăm accesul la aceste date doar angajaților/colaboratorilor noștri, care au nevoie de acesta pentru a-și îndeplini responsabilitățile și numai în funcție de nivelul de autorizare.

Securitate

SPEAKING CONCEPT SRL  depune eforturi pentru a menține garanțiile adecvate pentru a se asigura că securitatea, integritatea și confidențialitatea datelor și informațiilor personale pe care le-ați furnizat nu sunt utilizate în mod abuziv. Astfel de măsuri includ criptarea în timpul transmiterii datelor, mecanisme puternice de autentificare și separarea echipamentelor și a datelor pentru a oferi zone securizate. În timp ce astfel de sisteme și proceduri reduc riscul încălcării securității, acestea nu oferă securitate absolută. Prin urmare, SPEAKING CONCEPT SRL  nu poate garanta că serviciul nostru va fi imun la orice acțiuni greșite, disfuncționalități, interceptări ilegale sau acces neautorizat la informațiile stocate în acesta și la alte riscuri de securitate a informațiilor, sau că comunicările dumneavoastră private pe sau prin serviciul nostru vor rămâne private.

CONSIMȚĂMÂNTUL DVS.

Continuând să utilizați Site-ul nostru sau alte servicii oferite, sunteți de acord cu colectarea, prelucrarea și utilizarea datelor dumneavoastră personale de către SPEAKING CONCEPT SRL  și cu prezenta Politică de Confidențialitate.

În situația în care nu ne oferiți datele dvs. personale, serviciile noastre și/sau anumite funcționalități ale Site-ului nu sunt accesibile.

LINK-URI

Când utilizați Site-ul SPEAKING CONCEPT SRL, este posibil să puteți face legătura cu alte site-uri web. Această Politică de Confidențialitate nu se aplică celorlalte site-uri pe care ați putea alege să le conectați de pe Site-ul SC STARPERFROMINING SRL și nu suntem responsabili pentru orice informații personale colectate de terți prin intermediul celorlalte site-uri.

ACTUALIZAREA POLITICII DE CONFIDENȚIALITATE

SPEAKING CONCEPT SRL  poate modifica și actualiza din când în când termenii acestei Politici de Confidențialitate. Toate modificările sunt obligatorii și dvs. sunteți de acord să revizuiți Politica de Confidențialitate actualizată și postată din când în când pe Site, fiind ținuți să respectați prevederile actualizate.

AFILIAȚI ȘI PARTENERI.PERSOANE ÎMPUTERNICITE.

SPEAKING CONCEPT SRL  poate partaja informații cu parteneri, asociați și terțe părți împuternicite, în cazul în care aceste informații sunt solicitate în mod rezonabil de către acești asociați și terți pentru a:

Oferi produse și servicii similare suplimentare care să răspundă nevoilor dumneavoastră și care sunt livrate într-un mod util și relevant (numai în cazul în care ne-ați autorizat să facem acest lucru); și / sau

Cookie-urile sunt fișiere mici de informații, care includ adesea un număr sau o valoare de identificare unică, care sunt stocate pe hard disk-ul computerului dumneavoastră ca urmare a utilizării și / sau a accesului la Site-ului https://madalina-samoila.com/servicii/ 

Puteți elimina cookie-urile persistente urmând instrucțiunile furnizate în fișierul „ajutor” al browserului dumneavoastră. Dacă nu doriți să primiți cookie-uri cu totul, este posibil să puteți modifica setările browserului dumneavoastră pentru a refuza toate cookie-urile sau pentru a vă solicita computerul să vă anunțe de fiecare dată când i se trimite un cookie și, prin urmare, vă puteți alege dacă acceptați sau nu. Cu toate acestea, acest lucru poate afecta calitatea serviciilor pe care vi le oferim în raport cu contul dumneavoastră. Unele cookie-uri persistente, nu pot fi eliminate și nu pot fi blocate prin modificarea setărilor browserului.

Pentru mai multe detalii privind Cookie-urile, vă rugăm consultați Politica de Cookies, disponibilă accesând https://madalina-samoila.com/politica-cookies/

LEGE APLICABILĂ. 

Prevederile acestei Politici de Confidențialitate sunt guvernate și vor fi interpretate în conformitate cu legea română.

Prevederile acestei Politici de Confidențialitate se completează cu Termenii și Condițiile de utilizare a Site-ului.